| |

TIME TO CHANGE

Verse 1:
It’s time for us to make our dreams come true
A guiding voice will tell us what to do
It’s the time to change ourselves and show the world
That we still care for men
And we’ll lead them there.

Verse 2:
We’ll lead them to a place beyond the sea
A place of love where everyone is free
Don’t despair the path to happiness is wide
If we must change our ways
Call on God for our guide.

(Repeat Verse 2)

Coda:
If we must change our ways
Call on God for our guide.


Read More...

| |

HUWAG MANGAMBA by Manoling Francsico

Kahit di malinaw 'yong patutunghan
Kahit di matanaw ang kinabukasan
Huwag mangamba, lagi kitang pangungunahan
Magtiwala, Ako'y sundan

Lahat ng takot mo'y aking naranasan
Lahat ng hirap mo'y aking naraanan
Kailan ako di naasahan?
Kailan kita pinabayaan?
Magtiwala, Ako'y sundan

Huwag mangamba, huwag mabalisa,
huwag mabahala
Sa ligalig, hindi kita padadakma
Manalig ka, magtiwala at mapayapa
Pag-ibig Kong kalasag mo'y sapat na

Kahit di malinaw aking kalooban
O makitid ang pinatatahak kong daan
Asahan mong kapayapaa'y matatamo sa hantungan
Magtiwala, Ako'y sundan

Huwag mangamba, huwag mabalisa,
huwag mabahala
Sa ligalig, hindi kita padadakma
Manalig ka, magtiwala at mapayapa
Pag-ibig Kong kalasag mo'y sapat na (2x)

Read More...

| |

STILL by Hillsong United


Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father you are King over the flood
I will be still and know You are God


Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father You are king over the flood
I will be still and know You are God

Read More...

| |

O COME, O COME EMMANUEL

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear

Chorus:
Rejoice! Rejoice! Emmanuel, shall come to thee O Israel
O come, O come, Thou Lord of might
Who to Thy tribes, on Sinai's height
In ancient times did'st give the Law
In cloud, and majesty and awe.

Read More...

| |

I LOVE YOUR PRESENCE


In the glory of Your Presence
I find rest for my soul
In the depths of Your love
I find peace
Makes me whole


I love, I love, I love Your Presence
I love, I love, I love Your Presence
I love, I love, I love You Jesus
I love, I love, I love Your Presence

Read More...

| |

SALVE REGINA - HAIL HOLY QUEEN (Latin)


Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Read More...

| |

PANGINOON AKING TANGLAWPanginoon, aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa panganib ingatan ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo.

Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan
Anyaya Mo'y lumapit sa 'Yo
Huwag magkubli, huwag kang magtago

Sa bawat sulok ng mundo
Ang lingkod Mong hahanap sa 'Yo
Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan Panginoon

Aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa masama ilayo Mo ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo

Read More...

| |

HEAL OUR LAND


If my people will humble themselves 
Humble themselves and pray 
If they seek my face and humble themselves 
And turn from their wicked ways 

[REFRAIN 1]
I will hear from heaven and forgive their sins 
I will hear from heaven and heal their land 

[CHORUS] 
Lord, heal our land 
Father, heal our land 
Hear our cry and turn our nation back to You 
Lord, heal our land 
Hear us oh, Lord, and heal our land 
Forgive our sin and heal our broken land 

Lord, we vow our knee, we humble ourselves 
Humble ourselves and pray 
Lord, we seek your face and humble ourselves 
And turn from my wicked ways 

[REFRAIN 2]
Father in Your mercy, forgive our sins 
Father in Your mercy, come heal our land 

[Repeat CHORUS twice] 

[CODA]
(Lord, heal our land 
Father, heal our land) 
Hear our cry and heal our broken land 

Read More...

| |

AWIT NG PAGHAHANGAD

O Diyos Ikaw ang laging hanap,
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.
 
Ika’y pagmamasdan sa dakong banal,
Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay,
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.
 
Koro:

Gunita ko’y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak.
 
Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo,
Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan.
Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. 

(Koro)

Read More...

| |

KRISTO


Ikaw ang lagi kong kausap
Ikaw ang laging tinatawag
Gabay ka ng bawa’t pangarap
Lakas ng bawa’t pagsisikap
Ikaw ang tunay na kaibigan
Ginto ang puso’t kalooban
Nguni’t hindi lahat ay may alam
Na Kristo ang iyong pangalan


Koro:

Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala
Kapag nakadama ng dusa’t pangamba?
Tinatawagan ka sana’y maawa ka
Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo?
Bakit ba ang mundo ngayo’y gulong-gulo?
Anong dapat gawin? Kami’y tulungan mo.

Coda; O Kristo, Kristo, Kristo.

Read More...