| |

PANGINOON AKING TANGLAWPanginoon, aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa panganib ingatan ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo.

Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan
Anyaya Mo'y lumapit sa 'Yo
Huwag magkubli, huwag kang magtago

Sa bawat sulok ng mundo
Ang lingkod Mong hahanap sa 'Yo
Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan Panginoon

Aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa masama ilayo Mo ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo