| |

TIME TO CHANGE

Verse 1:
It’s time for us to make our dreams come true
A guiding voice will tell us what to do
It’s the time to change ourselves and show the world
That we still care for men
And we’ll lead them there.
Verse 2:
We’ll lead them to a place beyond the sea
A place of love where everyone is free
Don’t despair the path to happiness is wide
If we must change our ways
Call on God for our guide.
(Repeat Verse 2)
Coda:
If we must change our ways
Call on God for our guide.

Read More...

| |

HUWAG MANGAMBA by Manoling Francsico

Kahit di malinaw 'yong patutunghan
Kahit di matanaw ang kinabukasan
Huwag mangamba, lagi kitang pangungunahan
Magtiwala, Ako'y sundan

Lahat ng takot mo'y aking naranasan
Lahat ng hirap mo'y aking naraanan
Kailan ako di naasahan?
Kailan kita pinabayaan?
Magtiwala, Ako'y sundan

Huwag mangamba, huwag mabalisa,
huwag mabahala
Sa ligalig, hindi kita padadakma
Manalig ka, magtiwala at mapayapa
Pag-ibig Kong kalasag mo'y sapat na

Kahit di malinaw aking kalooban
O makitid ang pinatatahak kong daan
Asahan mong kapayapaa'y matatamo sa hantungan
Magtiwala, Ako'y sundan

Huwag mangamba, huwag mabalisa,
huwag mabahala
Sa ligalig, hindi kita padadakma
Manalig ka, magtiwala at mapayapa
Pag-ibig Kong kalasag mo'y sapat na (2x)

Read More...

| |

STILL by Hillsong United

Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father you are King over the flood
I will be still and know You are God


Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust


When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father You are king over the flood
I will be still and know You are God

Read More...

| |

O COME, O COME EMMANUEL

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear

Chorus:
Rejoice! Rejoice! Emmanuel, shall come to thee O Israel
O come, O come, Thou Lord of might
Who to Thy tribes, on Sinai's height
In ancient times did'st give the Law
In cloud, and majesty and awe.
(Chorus)

O come, Thou Rod of Jesse,
free Thine own from Satan's tyranny
From depths of Hell Thy people save
And give them victory o'er the grave

(Chorus)

O come, Thou Day-Spring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here
Disperse the gloomy clouds of night
And death's dark shadows put to flight

(Chorus)

O come, Thou Key of David, come
And open wide our heavenly home
Make safe the way that leads on high
And close the path to misery.(Chorus)Read More...

| |

I LOVE YOUR PRESENCEIn the glory of Your Presence
I find rest for my soul
In the depths of Your love
I find peace
Makes me whole


I love, I love, I love Your Presence
I love, I love, I love Your Presence
I love, I love, I love You Jesus
I love, I love, I love Your Presence

Read More...

| |

SALVE REGINA - HAIL HOLY QUEEN (Latin)Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Read More...

| |

PANGINOON AKING TANGLAW
Panginoon, aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa panganib ingatan ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo.

Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan
Anyaya Mo'y lumapit sa 'Yo
Huwag magkubli, huwag kang magtago

Sa bawat sulok ng mundo
Ang lingkod Mong hahanap sa 'Yo
Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan
Lingapin Mo at kahabagan Panginoon

Aking tanglaw
Tanging Ikaw ang kaligtasan
Sa masama ilayo Mo ako
Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo

Read More...

| |

HEAL OUR LANDIf my people will humble themselves 
Humble themselves and pray 
If they seek my face and humble themselves 
And turn from their wicked ways 

[REFRAIN 1]
I will hear from heaven and forgive their sins 
I will hear from heaven and heal their land 

[CHORUS] 
Lord, heal our land 
Father, heal our land 
Hear our cry and turn our nation back to You 
Lord, heal our land 
Hear us oh, Lord, and heal our land 
Forgive our sin and heal our broken land 

Lord, we vow our knee, we humble ourselves 
Humble ourselves and pray 
Lord, we seek your face and humble ourselves 
And turn from my wicked ways 

[REFRAIN 2]
Father in Your mercy, forgive our sins 
Father in Your mercy, come heal our land 

[Repeat CHORUS twice] 

[CODA]
(Lord, heal our land 
Father, heal our land) 
Hear our cry and heal our broken land 

Read More...

| |

AWIT NG PAGHAHANGAD


O Diyos Ikaw ang laging hanap,
Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.
 
Ika’y pagmamasdan sa dakong banal,
Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay,
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.
 
Koro:

Gunita ko’y Ikaw
Habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak.
 
Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo,
Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan.
Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. 

(Koro)

Read More...

| |

KRISTO

Ikaw ang lagi kong kausap
Ikaw ang laging tinatawag
Gabay ka ng bawa’t pangarap
Lakas ng bawa’t pagsisikap
Ikaw ang tunay na kaibigan
Ginto ang puso’t kalooban
Nguni’t hindi lahat ay may alam
Na Kristo ang iyong pangalan


Koro:

Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala
Kapag nakadama ng dusa’t pangamba?
Tinatawagan ka sana’y maawa ka
Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo?
Bakit ba ang mundo ngayo’y gulong-gulo?
Anong dapat gawin? Kami’y tulungan mo.

Coda; O Kristo, Kristo, Kristo.
Read More...

| |

TINAPAY AT ALAK

Ang maihahandog sa ‘yo Panginoon
ay tinapay at alak mula sa ‘ming kamay
sa ‘yong kabutihan aming iaalay
ang tinapay at alak sagisag ng aming buhay.


1. Ang tinapay na ito’y nagmula sa lupa bunga ng paggawa
kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay.


2. Ang alak na ito’y nagmula sa ubas bunga ng paggawa
kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu.

Read More...

| |

UNANG ALAY

Koro: 
Kunin at tanggapin ang alay na ito
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo
tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
ngayo’y nananalig, nagmamahal sa yo.


1. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo
pagkaing nagbibigay ng buhay mo
at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas
inuming nagbibigay lakas.


2. Lahat ng mga lungkot ligaya’t pagsubok
lahat ng lakas at kahinaan ko
Iaalay kong lahat buong pagkatao
ito ay isusunod sa ‘yo.

Read More...

| |

SINONG MAKAPAGHIHIWALAY?

Koro: 
Sino’ng makapaghihiwalay
Sa atin sa pag-ibig ni Kristo?
Sino’ng makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos?


Paghihirap ba? Kapighatian?
Pag-uusig o gutom o tabak?
At kahit na ang kamatayan
Walang makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos. 


(Koro)


Ang Ama kayang mapagtangkilik
O anak na nag-alay ng lahat
Saan man sa langit o lupa
Walang makapaghihiwalay sa atin
Sa pag-ibig ng Diyos. 


(Koro)


Kung ang Diyos ay nasa panig natin
Ano pa nag dapat na ipangamba?

Read More...

| |

TINAPAY NG BUHAY

Koro: Ikaw, Hesus ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan.


Basbasan ang buhay naming handog
Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos (Koro)

Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi (Koro)

Read More...

| |

ON EAGLE'S WINGS

You who dwell in the shelter of the Lord,
Who abide in His shadow for life,
Say to the Lord, "My Refuge,
My Rock in Whom I trust." 

And He will raise you up on eagle's wings,
Bear you on the breath of dawn,
Make you to shine like the sun,
And hold you in the palm of His Hand.
The snare of the fowler will never capture you,
And famine will bring you no fear;
Under His Wings your refuge,
His faithfulness your shield. 

And He will raise you up on eagle's wings,
Bear you on the breath of dawn,
Make you to shine like the sun,
And hold you in the palm of His Hand.
You need not fear the terror of the night,
Nor the arrow that flies by day,
Though thousands fall about you,
Near you it shall not come. 

And He will raise you up on eagle's wings,
Bear you on the breath of dawn,
Make you to shine like the sun,
And hold you in the palm of His Hand.
For to His angels He's given a command,
To guard you in all of your ways,
Upon their hands they will bear you up,
Lest you dash your foot against a stone. 

And He will raise you up on eagle's wings,
Bear you on the breath of dawn,
Make you to shine like the sun,
And hold you in the palm of His Hand.
And hold you in the palm of His Hand.

Read More...

| |

IN HIM ALONE

Refrain:In Him alone is our hope
(in him alone is our hope)
In Him alone is our strength
(unto him i pour out my heart)
In Him alone are we justified
In Him alone are we saved
(he alone will save me with his love and mercy)

What have we to offer
That does not fade or wither
Can the world ever satisfy
The emptiness in our hearts
In vain, we deny
(Refrain)

When will you cease running
In search of hallow meaning
Let His love fill the hunger
In your soul till it overflows with joy
You yearn to know
(Refrain)

Read More...

| |

LORD I GIVE YOU MY HEART by Michael W. Smith

This is my desire, to honour You
Lord with all my heart I worship You
all I have within me
I give You praise
all that I adore is in You

Chorus:

Lord I give You my heart
I give You my soul
I live for You alone
Every breath that I take
Every moment I'm awake
Lord have Your way in me

This is my desire, to honour You
Lord with all my heart I worship You
all I have within me
I give You praise
all that I adore is in You

Chorus

Read More...

| |

IF NOT FOR YOUR GRACE by Israel and the New Breed

Where would I be
If not for your grace
Carrying me
In every season
Where would I be
If not for Your grace
You came to my rescue
And I want to thank You
For Your grace
Grace like a river

Where would I be
If not for your grace
Carrying me
In every season
Where would I be
If not for Your grace
You came to my rescue
And I want to thank You
For Your... 


Grace that restores
Grace that redeems
Grace that releases
Me to worship
Grace that repairs
Visions and dreams
Grace that releases
Miracles
Your grace

Read More...

| |

DEEPER by Israel and the New Breed


Vamp: 
God, give us a heart, give us a heart
Give us Your heart 
God, give us a heart
Deep cries out to deep
God, give us a heart, give us a heart
Give us Your heart 
God, give us a heart
For the least of these

Lord, I reach for You
Lead me to Your heart
And I thirst for You
Draw me deeper still

Chorus:
Deeper into the water
Deeper until I’m under
Oh, oh, oh, oh
Living water flow and overtake us
Oh, oh, flow
Healing water flow and overtake us,
Overtake us Lord

Close enough to feel
The cadence of Your heart
Streams of justice flow
To the least of these

Chorus

Vamp (2x)

For the least of these,
For the widow and the orphan, Jesus
For the elderly among us, God
Give us a heart for Africa

Oh burn it deep within us
Burn it deep within us God
Take us deeper
Take us deeper

Read More...